Η βρύση στην εκκλησία του Αγ. Δημητρίου, στη γωνία με Αγ. Νικολάου

μόλις διακρίνεται κάτω αριστερά