Κορίτσια στην κατοχή

Κορίτσια στην κατοχή Δυο δυο, τρία τρία, περισσότερα ή με τη μαμά τους, μπαίνουν μέσα στις λήψεις γερμανών στρατιωτών.