Κλειούς 19 λίγα μέτρα πάνω από το Τσινάρι, σε λήψη Άννας Δαμιανίδη

Στο 2’.09’’, ο Juan Granadino αναγνώρισε το σπίτι της Κλειούς 19 λίγα μέτρα πάνω από το Τσινάρι. Βοήθημά του, η σύγκρισή του με το Κλειούς 9 στην εργασία της κ. Μαργαρίτας Δουλγέρογλου για τα διατηρητέα της Άνω Πόλης.

Η 22η λήψη από το βίντεο της Άννας Δαμιανίδη, το οποίο βρίσκεται εδώ: [ ]