Η καπναποθήκη Salonica στην οδό Πτολεμαίων

Από τον Θωμά Νεδέλκο

Η καπναποθήκη Salonica Οδός Πτολεμαίων Ε. Μοδιάνο 1924 Αρχείο Εταιρείας Salonica.