Πλ. Ελευθερίας κατά την διάρκεια και μετά την πυρκαγιά

Από το ίδιο σημείο, μπροστά στην Πλ. Ελευθερίας κατά την διάρκεια και μετά την πυρκαγιά