Μέσα στον Αγ. Νικόλαο τον Tρανό, συλλογή Albarel

Μέσα στον Αγ. Νικόλαο τον Tρανό. Μοναδικές φωτογραφίες μέσα στην εκκλησία από την συλλογή του Paul Albarel.

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1552 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1552 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1554 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1554 tirage papier Αυτή και η επόμενη προφανώς εκτυπώσεις από στερεοσκοπική πλάκα.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1551 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1551 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1553 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1553 tirage papier