Ό,τι απέμεινε από τον Άγ. Νικόλαο τον Τρανό, μετά την πυρκαγιά