Καράβια της πόλης λήψη Pigassou ν. 168

Η τρυφερή ματιά του Pigassou στα καράβια της πόλης σε ακόμη μια λήψη.

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.168, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°168 sur film 35x55 NB

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη