Διθέσιο ασθενοφόρο ενός ίππου. Μεταφορά τραυματιών στον Α’ ΠΠ

Διθέσιο ασθενοφόρο ενός ίππου. Μεταφορά τραυματιών στον Α' παγκόσμιο στο μέτωπο της Μακεδονίας. Αναρωτιέμαι αν μετέφεραν τους τραυματίες έτσι ως τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ή αν χρησιμοποιούσαν αυτά τα καημένα ζώα μόνο σε διαδρομές που δεν μπορούσαν να έρθουν άλλα ασθενοφόρα. Από ημερολόγια στρατιώτη του ΑΠΠ http://laxanas.blogspot.gr/2013/12/stuart-roberts-1.html http://www.14-18.it/periodico/IEI0112225/1916/giugno/83