Φωτογραφίες του ΑΠΘ από παλιότερες Επετηρίδες

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Από την Επετηρίδα του 1974-5 Από την Επετηρίδα του 1970-1 Από την Επετηρίδα του 1980-1