Η νότια κρήνη της Ροτόντας, όπως ανέβαινε κανείς την Αγ. Γεωργίου

Φωτογραφία του Αριστοτέλη Ζάχου