Αεροφωτογραφία, γύρω στα 1917, της περιοχής της Σχολής Τυφλών

Ευπρόσδεκτη σπάνια αεροφωτογραφία, γύρω στα 1917, της περιοχής της Σχολής Τυφλών. Θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα όταν θα εξετάσουμε αναλυτικά τα σπίτια με πρόσοψη στην Βασ. Όλγας.

Σημειώνουμε κάποια τοπόσημα: 1. Οικία Χατζη Αγκιαχ/ Τορνιβούκα, με τον μεγάλο κήπο της να εκτείνεται μέχρι την Βασ. Όλγας. 2. Οικία Χασάν Πριστίνα / Σχολή Κωνσταντινίδη/ Σχολή Τυφλών 3. Οικία Οσμάν Αλή μπέη/ παλιό βουλγαρικό προξενείο/ μετά το 1922 ορφανοτροφείο Μέλισσα. 4. Οικία Σεφιγιέ Τελτζή / κατοικία του στρατηγού d'Espèrey/ Βρεφοκομείο Αγ, Στυλιανός/ οικία Αθηνοδώρου. 5. Συναγωγή Μπεθ Σαούλ