Αλμπουμ για το εβραϊκό νεκροταφείο από την Εθν Βιβ/θήκη του Ισραήλ

Οι φωτογραφίες ενός άλμπουμ σχετικά με το εβραϊκό νεκροταφείο από την Εθνική Βιβλιοθήκη του Ισραήλ. To URL του άλμπουμ είναι http://rosetta.nli.org.il/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE23602026&fbclid=IwAR1G2_ygRUvWYifieR1K64pZvyb6zE2JOSXHuW1HpyYKkfgzAKmPmr_eqEc

Ο εντοπισμός από τον Θεόδωρο Νάτσινα. Ο τίτλος θα μπορούσε να είναι Οδηγίες βεβήλωσης ενός αρχαίου νεκροταφείου. Οι φωτογραφίες μιλάν από μόνες τους.

Στον Αγ. Δημήτριο Στον Αγ. Δημήτριο Στον Αγ. Δημήτριο Στον Αγ. Δημήτριο