Η πρόταση του Εμπράρ για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1918)

και η προοπτική αναπαράστασή του (1929-30) Από τον Νίκανδρο Καστανίδη