Η Καμάρα σε λήψεις συλλογής Albarel

Η ζωή γύρω από την Καμάρα σε λήψεις που περιέχονται στην συλλογή Albarel. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1582 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1582 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1583 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1583 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1680 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1680 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1517 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1517 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1581 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1581 tirage papier