«Εν Θεσσαλονίκη 19-7-1943»

Τι κι αν κατοχή, τι κι αν συρματοπλέγματα «Εν Θεσσαλονίκη 19/7/1943». Από τον Χρήστο Καββαδά.