Στο Αλατζά Ιμαρέτ. Λήψη Pigassou ν. 152 και συλλογής Albarel

AD11- 1534, AD11- 1538

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.152, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°152 sur plaque mono 65x90 NB

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1534 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1534 tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1538 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1538 tirage papier