Ένας βαρκάρης προσπαθεί να μαζέψει το πανί του. Λήψη Pigassou ν. 149

Ο Pigassou φωτογραφίζει τον βαρκάρη την ώρα που προσπαθεί να μαζέψει το πανί του. Το νοσοκομειακό πλοίο “Asie” στο βάθος μας επιτρέπει να χρονολογήσουμε την λήψη μετά τις 19/2/1917, όταν έφτασε το πλοίο στην Θεσσαλονίκη.

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.149, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°149 sur plaque mono 65x90 NB

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη