Χάρτης των λεωφορειακών γραμμών το 1963 για τους επισκέπτες της ΔΕΘ

Δημοσιεύθηκε στη Μακεδονία 1/9/1963 για τους επισκέπτες της ΔΕΘ. Στο ένθετο οι περιγραφές των γραμμών – παρουσιάζεται ξεχωριστά στη δεύτερη εικόνα. Από τον Θόδωρο Νάτσινα Η πηγή http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=124&dc=1&db=9&da=1963 σ. 9