Μέσα και έξω από την Αγ. Σοφία σε λήψεις από την συλλογή Albarel

Μέσα και έξω από την Αγ. Σοφία σε λήψεις από την συλλογή Albarel, λήψεις AD11- 1555, AD11- 1560, AD11- 1561, AD11- 1559

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1555 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1555 tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1560 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1560 tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1561 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1561 tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1559 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1559 tirage papier