Όψεις της πόλης τη δεκαετία του 70.

Από τον Χρήστο Καββαδά Είναι ίσως η μέρα, είναι και η οπτική γωνία, μια πόλη που τα αυτοκίνητα, κι αυτά λιγοστά, μετριώνται περισσότερα από τους περιπατητές