Η αλλαγή θέσης του καμπαναριού στον Άγιο Μηνά, το 1938

Το καμπαναριό του Αγίου Μηνά άλλαξε θέση, το 1938. Το γιατί είναι ασαφές. Η κ. Θ. Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, σημείωσε στη διατριβή της “ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (1839-1912). ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ-ΤΖΑΜΙΑ” (ΑΠΘ, 1989, σελ. 97), ότι το 1938 κτίστηκε το νέο καμπαναριό του Αγίου Μηνά στη βορειο-δυτική πλευρά του, ενώ το παλιό ήταν στη νοτιο-δυτική. Το νέο καμπαναριό έγινε με σχέδια του αρχιτέκτονα Α. Ιωαννίδη. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μεγάλη απουσία ιστορικών φωτογραφιών του Αγίου Μηνά, που είναι λίγο αφύσικο. Από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

Το καμπαναριό σε κίτρινο κύκλο σήμερα ΒΔ του ναού.

Η ΝΔ θέση του πριν την πυρκαγιά.

Από τις υπόλοιπες παλιότερες φωτογραφίες του Αγ. Μηνά εδώ διακρίνεται δεξιά επί της Βασ. Ηρακλείου, λίγο πριν την Ίωνος Δραγούμη που την τέμνει μπροστά μας. Κατοχική.

Μέσα στον ναό, στα μέσα της δεκαετίας του 1930.

Και οι ιερείς στο προστώο έξω από το ναό πάλι τη δεκαετία του 1930.