Ένα δίχτυ με απροσδιόριστα θαλασσινά. Συλλογή Albarel

Λήψη κατά πάσα πιθανότητα Pigassou. Περήφανος ο ασαφούς εθνικότητας κύριος κρατάει ένα δίχτυ που περιέχει απροσδιόριστα θαλασσινά. Μάλλον μπροστά στο HT4.

Πολλές οι αβεβαιότητες, το μόνο σίγουρο είναι ότι βρέθηκε στην συλλογή του Albarel.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1589 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1589 tirage papier

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη