Πανόραμα από ένα ψηλό κτίριο στο λιμάνι

Να επισημάνουμε ότι μέρος του πανοράματος αντιστοιχεί σε εποχή πριν την ανέγερση του Στάιν. Σημειώνουμε στη σύγκριση τις διαφορές: Τροποποίηση στέγης στο 1, εμφάνιση κτίσματος στο 2 και φυσικά στο 3 το Στάιν.