Η Ρωμανού και η Φιλικής Εταιρείας πριν από την πυρκαγιά μέχρι και τον μεσοπόλεμο

σε λήψεις από τον Λευκό Πύργο.

Οι δυο δρόμοι μπροστά μας χωρίζονται από το μικρό σπιτάκι. Αριστερά η Ρωμανού, δεξιά η Φιλικής Εταιρείας Δεξιά η Ρωμανού Αριστερά η Φιλικής Εταιρείας και δεξιά η λεωφόρος Χαμιντιέ με τα πολυτελή σουλτανικά της, δηλ. η σημερινή Εθν. Αμύνης Αχνά ξεχωρίζουν οι δυο δρόμοι αλλά δεν είναι και πολλές οι διαθέσιμες λήψεις αυτής της περιόδου από τον Λ. Πύργο που να κοιτάζουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Στον μεσοπόλεμο με σχηματισμένη την Παύλου Μελά και σχεδόν έτοιμο το πάρκο Τσιρογιάννη, είναι ευκολότερο μετά την απομάκρυνση των αποθηκών να ξεχωρίσουμε τα σπίτια που υπήρχαν. Στην ΝΔ γωνία της Ρωμανού το σπίτι θα αντικατασταθεί μεταπολεμικά από την πολυκατοικία του Ντορέ. Και αυτή μεσοπολεμική δείχνει ως αεροφωτογραφία την συνολική κατάσταση στην περιοχή, λίγο πριν τον πόλεμο