Ο Pigassou στην Πλατεία Αγοράς (Ουν καπάν)

Λήψεις Pigassou ν. 051, 101, 197, 108, 103, συλλογή Albarel AD11- 1676, AD11- 1592H, AD11- 1690, AD11- 1496G Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.051, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°051 sur film 35x55 NB

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.101, στερεοσκοπική γυάλινη πλάκα photo stéréo Joseph Pigassou n°101 Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.197, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°197 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.108, στερεοσκοπική γυάλινη πλάκα photo stéréo Joseph Pigassou n°108 Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1676 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1676 tirage papier Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.103, στερεοσκοπική γυάλινη πλάκα photo stéréo Joseph Pigassou n°103 Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1592H photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1592H tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1690 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1690 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1496G photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1496G tirage papier