Ιερός Ναός Αναλήψεως, λήψη Λιόντα 1919

Θεσσαλονίκη – Ιερός Ναός Αναλήψεως. Φωτογραφία Μ. Λιόντα, 1919. Από τον Χρήστο Καββαδά.