Από τον μιναρέ της Αγ. Σοφίας

Συλλογή Albarel Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1463. photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1463 tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1464. photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1464 tirage papier

Η ίδια με την προηγούμενη σε σέπια εκδοχή. Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1462. photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1462 tirage papier