Βουβάλια στην Αγ. Δημητρίου, λίγο πριν την παλιά Προξένων.

Συλλογή Albarel AD11- 1493

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1493 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1493 tirage papier

Ο ιερέας δεξιά βρίσκεται στην διασταύρωση Αγ. Δημητρίου και Μεγ. Αλεξάνδρου, λίγο δυτικότερα από το Διοικητήριο Και εδώ δεξιά στην είσοδο του Διοικητηρίου φαίνεται στο βάθος το μικρό σπιτάκι που έμπαινε μέσα στην Αγ. Δημητρίου