Μπροστά στο Διοικητήριο βουβάλια.

Λήψεις Pigassou ν. 138, συλλογή Albarel AD11- 1497?, AD11- 1498, AD11- 1497

Μπροστά στο Διοικητήριο. Βουβάλια περαστικά, άνθρωποι στατικοί. O Pigassou φωτογραφίζει μια ακόμη συνηθισμένη μέρα στην Αγ. Δημητρίου.

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.138, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°138 sur plaque mono 65x90 NB

Η ίδια λήψη βρέθηκε και στην συλλογή Albarel.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1497? photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1497? tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1498 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1498 tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1497 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1497 tirage papier