Ένας μικρός μπαξές, αρκετά περιποιημένος, επάνω στο Λ.Πύργο

Στη διάρκεια του Πρώτου Πολέμου. Στον Δεύτερο Πόλεμο ανθοκομικές ανησυχίες από τους Γερμανούς, με πενιχρά αποτελέσματα.