Μανάβηδες στα κάγκελα του Διοικητηρίου, επί της Δραγούμη

Λήψεις Pigassou 204, 140 Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.204, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°204 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.140, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°140 sur plaque mono 65x90 NB