Φωτογραφίες του Αγίου Δημητρίου αμέσως μετά την πυρκαγιά.