Λήψεις ανατολικά ανάμεσα 25η Μαρτίου και Λασκαράτου

Στα ανατολικά, ανάμεσα στην τότε νοητή προέκταση της 25ης Μαρτίου και την Λασκαράτου, σήμερα δηλαδή στην πάνω μεριά απ' το παρκάκι του Αγίου Φωτίου, ο Pigassou ένα απόγευμα φωτογραφίζει τις κουρίτες. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.060, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°060 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.061, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°061 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.211, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°211 sur film 35x55 NB