Θεοφίλου 5 και Επιμενίδου σε λήψη Cas Oorthuys του 1957

Άλλη μια φωτογραφία του Cas Oorthuys από το 1957 μας δίνει την εικόνα του σπιτιού στην συμβολή της Επιμενίδου με την Θεοφίλου. Η διεύθυνσή του είναι Θεοφίλου 5, εμείς βλέπουμε την πλευρά της Επιμενίδου

Από την Μάρα Νικοπούλου

Λήψη Cas Oorthuys, αρχείο Nederlands Fotomuseum. Ολλανδικό Φωτογραφικό Μουσείο, 1957

Εδώ σε σύγκριση με μια φωτογραφία του Γεώργιου Χριστοφορίδη (Η Θεσσαλονίκη που χάνεται, Continental Bank, 1982, σελ 20), όπου εκτός από τις προφανείς ομοιότητες στα ανοίγματα υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες που επιβεβαιώνουν την αναγνώριση.

Το σπίτι υπάρχει και σήμερα

Μια δεύτερη φωτογραφία από το ίδιο ολλανδικό άλμπουμ δίνει λίγο μεγαλύτερο πλάνο και επιβεβαιώνει την ταύτιση.