Μπάρα, Ταντάλου και Αφροδίτης

Μια φωτογραφία από την περιοχή της Μπάρας, Ταντάλου και Αφροδίτης γωνία. Η ταύτιση με βάση την εργασία που είχαν κάνει οι Αλευρόπουλος και Μάρα Νικοπούλου παλιότερα στις ΠΦΘ. Η υπόδειξη για τη φωτογραφία από Βασίλη Σεραφίδη (ΠΦΘ). Εδώ παρουσιάζεται στο πλήρες μέγεθός της από https://news.cision.com/se/armemuseum/i/thessaloniki-1915-1918,c2089935?fbclid=IwAR2epz0mJojuxVa46q-v0G3rBjmjweLIivVicU4Kd60yqBwOi2MCy4mxNa4