Από την Βύζαντος στην πάνω πόλη και την Αναγνωστοπούλου στην Μπάρα

δύο λήψεις από γωνίες λήψης που δεν είχαμε ξαναδεί. Προστέθηκαν στα σχετικά αφιερώματά μας.

Η θολωτή βρύση που βρισκόταν εκεί που σήμερα είναι το μικρό τριγωνικό παρκάκι στην συμβολή των οδών Άθωνος και Βύζαντος, όπως φαινόταν κατεβαίνοντας την Βύζαντος. Στον χώρο που κρύβει η ψηλή μάντρα στα δεξιά χτίστηκε αργότερα η περίφημη βίλα Μοσκώφ

Η ανάλυση φτωχή, αλλά σε κάθε περίπτωση μια φορά λήψης που δεν είχαμε. Λίγο πιο πάνω από την Ντέκα, η Αναγνωστοπούλου προς τα κάτω μέχρι την Αφροδίτης. Πολυκοσμία στα στενοσόκακα της Μπάρας.

σημείο λήψης της προηγούμενης