Στην Επαμεινώνδα, και σε άγνωστο δρόμο.

Λήψεις Pigassou ν. 256, 132 02/Από σπίτι σε σπίτι, σε όλα τα σοκάκια και τις ανηφοριές. Σε γνωστούς και άγνωστους, ακόμη, δρόμους.

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.256, στερεοσκοπική γυάλινη πλάκα photo stéréo Joseph Pigassou n°256

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.132, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°132 sur plaque mono 65x90 NB