Στους Ταξιάρχες (Ικί Σεριφέ τζαμί)

4 φωτογραφίες και ένα σχέδιο του William Harvey από το 1908 (με ερωτηματικό στην πηγή) Από τον Θόδωρο Νάτσινα Πηγή:Βρετανική σχολή της Αθήνας