Στην Άθωνος πριν από Σακελλαρίου και Βύζαντος. Στο βάθος το τεράστιο πλατάνι δίπλα στη βρύση.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1496D photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1496D tirage papier Αναγνωρίστηκε από Αθ. Νικόπουλο στις ΠΦΘ.

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη