Μια βόλτα στους πύργους των βόρειων τειχών σε λήψεις Pigassou

και συλλογής Albarel. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1506. photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1506 tirage papier Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.199, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°199 sur film 35x55 NB Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1511 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1511 tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1519 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1519 tirage papier Ακόμη ένα μέρος που ο Pigassou το επισκέφτηκε δύο φορές. Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.207, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°207 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.255, στερεοσκοπική γυάλινη πλάκα photo stéréo Joseph Pigassou n°255

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.050, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°050 sur film 35x55 NB Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1505 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1505 tirage papier