Στην Αρριανού. Λήψεις Pigassou ν. 291, συλλογής Albarel AD11- 1482

Στην οδό Αρριανού με τον Joseph Pigassou Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Λίγο πάνω από την Φιλίππου κοιτάζοντας προς την Πάνω Πόλη

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.291, στερεοσκοπική γυάλινη πλάκα photo stéréo Joseph Pigassou n°291

Στην Αρριανού βλέποντας προς την Φιλίππου. Το ψηλό σπίτι δεξιά στο βάθος, γωνία με Φιλίππου είχε αναγνωριστεί εδώ: https://archive.saloni.ca/867 Η λήψη κατά πάσα πιθανότητα του Pigassou

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1482 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1482 tirage papier