Στην Αρριανού μέχρι την παλιά Αριστοτέλους (Ολύμπου)

Με την ευκαιρία των χθεσινών φωτογραφιών, συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας στην Αρριανού μέχρι την παλιά Αριστοτέλους (Ολύμπου)

Δεκαπέντε μέτρα πιο πάνω

Και λίγο παραπάνω

Και ακόμη πιο πάνω. Λήψη Felix Koch στα 1905

Λίγο κάτω από την Αριστοτέλους (Ολύμπου) Φωτογραφία Περικλή Παπαχατζιδάκη. Αρχείο Μουσείου Μπενάκη.

Η συσχέτιση με τις προηγούμενες φωτογραφίες