Στην πλατεία Τερψιθέας, στο Μουσά Μπαμπά

σε λήψεις Pigassou και συλλογής Albarel

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.192, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°192 sur film 35x55 NB

Φωτογραφία ασπρόμαυρη σε χαρτί του Joseph Pigassou ν. 219 photo Joseph Pigassou n°219 tirage papier NB

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.281, στερεοσκοπική γυάλινη πλάκα. photo stéréo Joseph Pigassou n°281

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1575 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1575 tirage papier