Η οδός Μελενίκου λιγα μέτρα δυτικότερα από την Απ. Παύλου σε λήψη Joseph Pigassou.

Φωτογραφία ασπρόμαυρη σε χαρτί του Joseph Pigassou ν. 220 photo Joseph Pigassou n°220 tirage papier NB

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη