Ασθενοφόρο τεσσάρων ίππων στο μέτωπο της Μακεδονίας

Ασθενοφόρο τεσσάρων ίππων (μουλαριών μάλλον) στο μέτωπο της Μακεδονίας.

Συνεχίζοντας το θέμα των ασθενοφόρων του Πρώτου Παγκοσμίου στην περιοχή μας. https://bmdoyleblog.wordpress.com/2015/09/16/a-field-ambulance-in-salonika-1916-17/?fbclid=IwAR3a4I4rnm08aRsJfkibWt3Q2t3xjjmr2v2LGCimVyPEYnsIfcfsTkFblSg