Στην Αγ. Σοφίας, ανάμεσα στις οδούς Κοζάνης και Φιλίππου

Στην Αγ. Σοφίας, ανάμεσα στις οδούς Κοζάνης και Φιλίππου, βλέποντας προς τον μιναρέ της Αχειροποιήτου

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1531 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1531 tirage papier

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη