Στην τότε Π.Π. Γερμανού (νυν Βύρωνος), σχεδόν γωνία με Ισαύρων

)Μια “Eβραϊκή γειτονιά” λέει ο υπότιτλος. Και όντως βρίσκεται στα σύνορα μιας καθαρά Εβραϊκής γειτονιάς (Κaldirgoc) και της αρκετά “μεικτής” συνοικίας του Ακτσέ Μεστζίτ. Στην τότε Π.Π. Γερμανού (νυν Βύρωνος) σχεδόν στην γωνία της τότε Ισαύρων. Αναγνώριση του σημείου από την Μάρα Νικοπούλου, που βασίστηκε με την σειρά της σε μια παλιότερη ταύτιση του Στάθη Ασλανίδη.

Επί της Παλ. Πατρών Γερμανού σχεδόν στην γωνία της Ισαύρων.

Η φωτογραφία συσχέτισης προέρχεται από την ψηφιακή βιβλιοθήκη του Cambridge University

Ακόμα μια συσχέτιση με μια πανοραμική από το Τζαμί Καρά-Αλή.

Η σημερινή πιάνει και λίγα μέτρα παρακάτω από τη φωτογραφία της συλλογής Παπαϊωάννου (Συλλογή ΜΦΘ). Η ταύτισή της τότε (24/8/18) από τον Στάθη Ασλανίδη, που είχε ξεκλειδώσει ένα εντελώς άγνωστο στημείο της πόλης εδώ: https://archive.saloni.ca/610