Κοντά στην σκάλα και από την σκάλα του Λευκού Πύργου

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.127, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°127 sur plaque mono 65x90 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.153, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°153 sur plaque mono 65x90 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.078. Εκτύπωση σε σέπια. photo Joseph Pigassou n°078 tirage papier sépia Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1587. photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1587 tirage papier.