Έξω από τον Άγιο Δημήτριο, η καμπάνα και η φιάλη

Έξω από τον Άγιο Δημήτριο

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1556. photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1556 tirage papier

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη